• upload/web/50/504504/slide/2014/04/07/11/40/139684565166.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/07/11/41/13968456654.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/24/09/02/139830492855.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/24/09/02/139830494415.jpg

ASUS Transformer Book T200TA-CP004H/500G+32GSSD

Theo dõi  |  So sánh  |  Lượt xem : 1026  |  Ngày đăng : 25/10/2014
Giá sản phẩm 9.090.000 VNĐ
Mã sản phẩm T200TA-CP004H
Số lượng mua

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
Đối tác dưới