• upload/web/50/504504/slide/2014/04/07/11/40/139684565166.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/07/11/41/13968456654.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/24/09/02/139830492855.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/24/09/02/139830494415.jpg

DRAYTEK Vigor 2912F (1 Cổng quang SFP trực tiếp)

Theo dõi  |  So sánh  |  Lượt xem : 1825  |  Ngày đăng : 29/10/2014
Giá sản phẩm 2.450.000 VNĐ (Đã có VAT)
Mã sản phẩm V2912F
Số lượng mua

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
Đối tác dưới