• upload/web/50/504504/slide/2014/04/07/11/40/139684565166.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/07/11/41/13968456654.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/24/09/02/139830492855.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/24/09/02/139830494415.jpg

LCD DELL PRO P1914S 19.0INCH (39YKW) Vuông

Theo dõi  |  So sánh  |  Lượt xem : 188  |  Ngày đăng : 22/12/2016
Giá sản phẩm 3.430.000 VNĐ (Đã có VAT)
Mã sản phẩm 39YKW
Số lượng mua

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
Đối tác dưới