• upload/web/50/504504/slide/2014/04/07/11/40/139684565166.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/07/11/41/13968456654.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/24/09/02/139830492855.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/24/09/02/139830494415.jpg

Máy tính bảng INTEL Iriss TM105A (10.1” Wifi 16Gb)

Theo dõi  |  So sánh  |  Lượt xem : 1117  |  Ngày đăng : 26/06/2014
Giá sản phẩm 3.200.000 VNĐ (Đã có VAT)
Mã sản phẩm TM105A
Số lượng mua
Hết Hàng

Đối tác dưới