• upload/web/50/504504/slide/2014/04/07/11/40/139684565166.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/07/11/41/13968456654.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/24/09/02/139830492855.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/24/09/02/139830494415.jpg

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DELL INSPIRON 3668 (i5-7400)

Theo dõi  |  So sánh  |  Lượt xem : 34  |  Ngày đăng : 07/06/2017
Giá sản phẩm 13.200.000 VNĐ (Đã có VAT)
Mã sản phẩm DELL3668i5
Số lượng mua

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
Đối tác dưới