• upload/web/50/504504/slide/2014/04/07/11/40/139684565166.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/07/11/41/13968456654.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/24/09/02/139830492855.jpg
  • upload/web/50/504504/slide/2014/04/24/09/02/139830494415.jpg

Máy tính để bàn Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE - E3 122...

Theo dõi  |  So sánh  |  Lượt xem : 23  |  Ngày đăng : 24/05/2017
Giá sản phẩm 24.300.000 VNĐ/Cái (Đã có VAT)
Mã sản phẩm Dell 3620 XCTO
Số lượng mua

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
Đối tác dưới